Naslovnica

 

Evanđelja

 

Evanđelje po Marku

 

1. poglavlje

 

2. poglavlje, 3. poglavlje, 4. poglavlje, 5. poglavlje, 6. poglavlje, 7. poglavlje, 8. poglavlje, 9. poglavlje, 10. poglavlje, 11. poglavlje, 12. poglavlje, 13. poglavlje, 14. poglavlje, 15. poglavlje, 16. poglavlje

 

1   Početak evanđelja Isusa Krista, Sina Božjega.

2   Kao što je pisano u Prorocima: “Evo, šaljem glasnika svojega pred licem tvojim, koji će pripraviti put tvoj pred tobom.

3   Glas jednoga viče u pustinji: ‘Pripravite put Gospodinu, poravnite staze njegove!’ ”

4   Ivan je krstio u pustari i propovijedao krštenje pokajanja za otpuštanje grijehâ.

5   I dolazila je k njemu sva judejska zemlja i Jeruzalemci, i sve ih je krstio u rijeci Jordan, dok su oni ispovijedali svoje grijehe.

6   I bijaše Ivan odjeven u devinu dlaku, s kožnatim pojasom oko bokova, a hranio se skakavcima i divljim medom;

7   i propovijedao je govoreći: “Poslije mene dolazi jedan moćniji od mene, kome ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti remen na obući.

8   Ja sam vas krstio vodom, ali on će vas krstiti Duhom Svetim.”

9   I dođe u one dane Isus iz Nazareta u Galileji te ga Ivan krsti u Jordanu.

10   I smjesta, izlazeći iz vode, ugleda on otvorena nebesa i Duha kao goluba gdje silazi na njega;

11   i glas dođe s neba: “Ti si Sin moj ljubljeni, u kome mi je zadovoljstvo.”

12   I odmah ga Duh nagna u pustaru.

13   I bijaše četrdeset dana u pustari, gdje ga je iskušavao Sotona, i bijaše s divljim zvijerima; i služahu mu anđeli.

14   Nakon što je Ivan bio zatvoren, dođe Isus u Galileju propovijedajući evanđelje kraljevstva Božjega

15   i govoreći: “Ispunilo se vrijeme, blizu je kraljevstvo Božje: pokajte se i vjerujte evanđelju.”

16   Prolazeći kraj Galilejskoga mora, ugleda on Šimuna i Andriju, njegova brata, gdje bacaju mrežu u more; jer bijahu ribari.

17   I reče im Isus: “Pođite za mnom i učinit ću da postanete ribarima ljudi.”

18   Oni odmah ostaviše svoje mreže i pođoše za njim.

19   Otišavši malo dalje odande, ugleda on Jakova, sina Zebedejeva, i Ivana, brata njegova, koji također bijahu u lađi krpajući svoje mreže.

20   I odmah pozva i njih. Oni ostaviše svoga oca Zebedeja u lađi s najamnicima i pođoše za njim.

21   I uđoše u Kapernaum. I uđe on odmah u subotu u sinagogu te poče poučavati.

22   I bijahu zaneseni njegovim naukom: jer ih je naučavao kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.

23   A bijaše u njihovoj sinagogi čovjek s nečistim duhom; i povika on,

24   rekavši: “Pusti nas; što mi imamo s tobom, Isuse Nazarećanine? Došao si nas uništiti? Znam te tko si: Svetac Božji.”

25   I ukori ga Isus, rekavši: “Umukni i iziđi iz njega.”

26   Nečisti ga duh potrese i, povikavši jakim glasom, iziđe iz njega.

27   I zadiviše se svi, tako da se međusobno pitahu govoreći: “Što li je ovo? Kakav je to novi nauk? jer sa silom zapovijeda i samim nečistim duhovima, i oni mu se pokoravaju.”

28   I odmah se glas o njemu proširi po svoj galilejskoj okolici.

29   I odmah, čim su izišli iz sinagoge, zajedno s Jakovom i Ivanom uđoše u Šimunovu i Andrijinu kuću.

30   A Šimunova je punica ležala u vrućici; i odmah mu rekoše za nju.

31   On pristupi, prihvati je za ruku i pridigne te je odmah pusti vrućica; i stade im ona posluživati.

32   A uvečer, kada je zašlo sunce, doniješe mu sve one koji bijahu bolesni i opsjednute zlodusima.

33   I bijaše sav grad okupljen pred vratima.

34   I ozdravio je mnoge koji bolovahu od raznih bolesti i mnoge je zloduhe izagnao; i nije dopustio zlodusima govoriti, jer su ga poznavali.

35   A rano izjutra, ustavši još za mraka, izišao je i povukao se na pusto mjesto te se ondje molio.

36   A Šimun i oni koji bijahu s njim pođoše ga tražiti.

37   Kada su ga našli, rekoše mu: “Svi te traže.”

38   On im reče: “Pođimo u obližnja mjesta da i ondje propovijedam, jer zato sam došao.”

39   I propovijedao je u njihovim sinagogama po svoj Galileji i izgonio zloduhe.

40   I dođe mu neki gubavac preklinjući ga, klekne preda nj i reče mu: “Ako hoćeš, možeš me očistiti.”

41   A Isus, ganut, pruži ruku te ga dotakne i reče mu: “Hoću; budi čist.”

42   I, čim je on to rekao, ovoga odmah napusti guba i bî očišćen.

43   I strogo mu zaprijeti i odmah ga otpravi,

44   rekavši mu: “Pazi, nikome nemoj ništa govoriti; nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi za svoje očišćenje ono što je zapovjedio Mojsije, njima za svjedočanstvo.”

45   Ali on, čim je izišao, poče to uvelike pripovijedati i razglašavati, tako da Isus više nije mogao javno ući u grad, nego se zadržavao vani na pustim mjestima. I dolažahu k njemu sa svih strana.

 

^