Naslovnica

 

Evanđelja

 

Evanđelje po Marku

 

16. poglavlje

 

 

1   Po svršetku Subote, Marija Magdalena i Marija Jakovljeva i Saloma kupiše miomirise da ga odu pomazati.

2   I vrlo rano prvoga dana u tjednu, za izlaska sunca, dođoše one do grobnice.

3   I rekoše jedna drugoj: “Tko će nam otkotrljati kamen s vrata grobnice?”

4   Kada pogledaše, vidješe da je kamen već otkotrljan; a bijaše nadasve velik.

5   Ušavši u grobnicu, ugledaše nekoga mladića odjevena u dugu bijelu opravu gdje sjedi zdesna; i bijahu silno prestrašene.

6   I reče im on: “Ne bojte se. Isusa tražite? Raspetoga Nazarećanina? Uskrsnuo je; nije ovdje: evo mjesta gdje su ga položili.

7   Nego, idite recite njegovim učenicima i Petru da on ide pred vama u Galileju: ondje ćete ga vidjeti, kao što vam je rekao.”

8   I iziđoše one žurno i pobjegoše od grobnice, jer drhtahu i bijahu zapanjene; i nikome ništa ne rekoše, jer se bojahu.

9   Uskrsnuvši, dakle, rano prvoga dana u tjednu, Isus se najprije ukazao Mariji Magdaleni, iz koje je bio izagnao sedam zloduhova.

10   Ona je otišla i javila to onima koji bijahu s njim, tužnima i zaplakanima.

11   A oni, čuvši da je on živ i da ga je ona vidjela, ne povjerovaše.

12   Nakon toga se ukazao u drugome obličju dvojici od njih dok su išli na selo.

13   I dođoše oni i dojaviše to ostalima, ali oni ni njima ne povjerovaše.

14   Na posljetku se ukaza Jedanaestorici dok su bili oko stola, i prekori ih za njihovu nevjeru i okorjelost srca, zato što nisu povjerovali onima koji su ga vidjeli nakon što je uskrsnuo.

15   I reče im: “Idite u sav svijet i propovijedajte evanđelje svakome stvorenju.

16   Onaj tko povjeruje i krsti se, bit će spašen; no onaj tko ne povjeruje, bit će osuđen.

17   A ova će znamenja pratiti one koji vjeruju: u moje ime će zloduhe izgoniti, novim će jezicima govoriti,

18   zmije će podizati i ako što smrtonosno popiju, neće im nauditi; na nemoćnike će ruke polagati i bit će im dobro.”

19   Nakon što im Gospodin to reče, bî uzet u nebo i sjede zdesna Bogu.

20   Oni pak odoše i posvuda propovijedahu; a Gospodin je surađivao s njima i potvrđivao Riječ popratnim znamenjima. Amen.

 

^