Naslovnica

 

Evanđelja

 

Evanđelje po Marku

 

15. poglavlje

 

 

1   I održaše svećenički glavari odmah ujutro vijećanje zajedno sa starješinama i pismoznancima i svim Vijećem te svezaše Isusa, odvedoše ga i predadoše Pilatu.

2   I upita ga Pilat: “Ti si Kralj Židova?” I odgovori on, rekavši mu: “To ti kažeš.”

3   I optuživahu ga svećenički glavari za mnogo toga, ali on ništa ne odgovori.

4   I upita ga Pilat ponovno, rekavši: “Ništa ne odgovaraš? Gle koliko toga svjedoče protiv tebe.”

5   Ali Isus više ništa ne odgovori, tako da se Pilat čudio.

6   A za taj im je blagdan puštao jednoga uznika, kojega bi god zaiskali.

7   A jedan, koji se zvao Baraba, bijaše okovan zajedno s pobunjenicima koji su u buni počinili umorstvo.

8   I poče svjetina glasno vičući iskati od njega da učini ono što im je uvijek činio.

9   No Pilat im odgovori, rekavši: “Želite li da vam pustim Kralja Židovâ?”

10   Jer je znao da su mu ga svećenički glavari predali zbog zavisti.

11   Ali svećenički glavari potakoše svjetinu neka zatraži da im radije pusti Barabu.

12   I reče im Pilat ponovno: “Što onda hoćete da učinim ovome kojega nazivate Kraljem Židova?”

13   I povikaše oni opet: “Razapni ga!”

14   Tada im Pilat reče: “Zašto, što je zlo učinio?” A oni još jače povikaše: “Razapni ga!”

15   Stoga im Pilat, htijući udovoljiti svjetini, pusti Barabu, a Isusa, nakon što ga izbičeva, preda da ga razapnu.

16   I uvedoše ga vojnici u dvoranu, to jest u pretorij, i sazvaše cijelu četu.

17   I ogrnuše ga grimizom, spletoše vijenac od trnja, staviše mu ga oko glave

18   i stadoše ga pozdravljati: “Zdravo, Kralju Židova!”

19   I udarahu ga trskom po glavi, pljuvahu ga i klanjahu mu se prigibajući svoja koljena.

20   Kada su mu se izrugali, svukoše grimiz s njega i navukoše mu njegovu odjeću te ga izvedoše da ga razapnu.

21   I prisiliše nekog prolaznika koji je dolazio s polja, Šimuna Cirenca, oca Aleksandrova i Rufova, da ponese njegov križ.

22   I dovedoše ga na mjesto Golgotu, što prevedeno znači: Lubanjsko mjesto.

23   I dadoše mu piti vino pomiješano sa smirnom, no on ga ne uze.

24   Razapevši ga, razdijeliše njegove halje bacivši kocku za njih, što će tko uzeti.

25   A bijaše treći sat, i razapeše ga.

26   I bijaše napisan natpis s njegovom krivicom: KRALJ ŽIDOVA.

27   Zajedno s njim razapeše dvojicu razbojnika; jednoga njemu zdesna, a drugoga slijeva.

28   I ispuni se redak Pisma koji kaže: “U bezakonike bî ubrojen.”

29   I pogrđivahu ga prolaznici klimajući glavama i govoreći: “Aha, ti koji razvaljuješ Hram i u tri dana ga sagradiš.

30   Spasi sâm sebe i siđi s križa.”

31   Slično su i svećenički glavari, rugajući se zajedno s pismoznancima, međusobno govorili: “Druge je spasio, sebe ne može spasiti.

32   Krist, Kralj Izraelov; neka sada siđe s križa da vidimo i povjerujemo.” A rugahu mu se i oni koji bijahu razapeti s njim.

33   A kada je došao šesti sat, nastade tama po svoj zemlji do devetoga sata.

34   U deveti sat povika Isus jakim glasom: “Eloi, Eloi, lama sabahtani?!” što prevedeno znači: “Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?”

35   Neki koji stajahu ondje, kada to čuše, rekoše: “Gle, Iliju doziva.”

36   Tada otrča jedan i natopi spužvu octom, natakne je na trsku i dade mu piti, rekavši: “Pustite da vidimo hoće li ga Ilija doći skinuti.”

37   I povika Isus jakim glasom i predade duh.

38   I razdera se hramski zastor nadvoje, odozgor do dolje.

39   A kada stotnik, koji stajaše sučelice njemu, vidje da je tako povikao i predao duh, reče: “Uistinu, ovaj čovjek bijaše Sin Božji.”

40   Bijahu ondje i žene i gledahu to izdaleka. Među njima bijaše Marija Magdalena, i Marija, majka Jakova Mlađega i Jose, i Saloma,

41   koje su ga pratile kada je bio u Galileji i posluživale mu, i mnoge druge koje su uzašle s njim u Jeruzalem.

42   A kada je došla večer, budući da je bila Priprava, to jest dan uoči Subote,

43   dođe Josip iz Arimateje, ugledni vijećnik, koji je i sâm iščekivao kraljevstvo Božje, te odvažno uđe k Pilatu i zaiska Isusovo tijelo.

44   Pilat se začudio što je Isus već mrtav pa pozva stotnika i upita ga je li već dugo otkako je on mrtav.

45   Kada je to saznao od stotnika, dade tijelo Josipu.

46   I kupi on fino platno, skine ga, umota ga u platno i položi u grobnicu koja bijaše izdubena u stijeni; i dokotrlja kamen na vrata grobnice.

47   A Marija Magdalena i Josina majka Marija gledahu kamo ga polažu.

 

^