Naslovnica

 

Evanđelja

 

Evanđelje po Marku

 

13. poglavlje

 

 

1   A kada je izlazio iz Hrama, reče mu jedan od njegovih učenika: “Učitelju, pogledaj kakvo je tu kamenje i kakva zdanja!”

2   Isus mu, odgovorivši, reče: “Vidiš li ta velika zdanja? Neće od njih ostati ni kamen na kamenu koji neće biti porušen.”

3   I dok je sjedio na Maslinskoj gori sučelice Hramu, upitaše ga nasamo Petar i Jakov i Ivan i Andrija:

4   “Reci nam kada će to biti i što će biti znak kada će se sve to ispuniti?”

5   Isus im, odgovarajući, poče govoriti: “Pazite da vas tko ne zavede;

6   jer mnogi će doći u moje ime govoreći: ‘Ja sam Krist’; i mnoge će zavesti.

7   A kada čujete za ratove i glasine o ratovima, ne uznemirujte se; jer takvo što se mora zbiti, ali još neće biti svršetak.

8   Jer će ustati narod protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva: i bit će potresa po raznim mjestima, bit će gladi i nemirâ, no to su tek počeci trudova.

9   Ali pazite sami na sebe: jer će vas predavati vijećima i tući u sinagogama; i pred upravitelje i kraljeve će vas izvoditi zbog mene, njima za svjedočanstvo.

10   A među svim se narodima najprije treba propovijedati evanđelje.

11   A kada vas budu odvodili i izručivali, ne brinite unaprijed i ne smišljajte što ćete govoriti; nego, što vam god bude dano u onaj čas, to govorite: jer niste vi ti koji govorite, nego Duh Sveti.

12   I predavat će na smrt brat brata i otac sina; i ustajat će djeca protiv roditelja i ubijati ih.

13   I svi će vas mrziti zbog moga imena: ali onaj tko ustraje do svršetka, bit će spašen.

14   “Ali kada ugledate grozotu pustošenja, o kojoj je govorio prorok Daniel, da stoji tamo gdje ne bi trebala (onaj tko čita, neka razumije), neka tada oni koji budu u Judeji bježe u gore;

15   i neka onaj tko bude na krovu ne silazi u kuću, niti u nju ulazi, da bi uzeo što iz svoje kuće;

16   i neka se onaj tko bude u polju ne okreće natrag da uzme svoj ogrtač.

17   Ali jao u one dane trudnicama i onima koje doje!

18   I molite da vaš bijeg ne bude zimi:

19   jer će tih dana biti nevolja kakve nije bilo od početka Stvorenja, koje je stvorio Bog, i sve do sada, a neće je ni biti.

20   I kada Gospodin ne bi skratio te dane, nijedno se tijelo ne bi spasilo: ali zbog izabranika, koje je on izabrao, skratio je on te dane.

21   I ako vam tada itko kaže: ‘Evo ovdje je Krist’ ili: ‘Eno ondje je’, ne vjerujte mu.

22   Jer ustat će lažni Kristi i lažni proroci i činit će znamenja i čudesa da bi, bude li moguće, zaveli i izabrane.

23   Ali vi budite oprezni: evo, prorekao sam vam sve.

24   “A u one dane, nakon te nevolje, sunce će pomračiti i mjesec neće davati svjetlost,

25   i zvijezde će nebeske padati i sile na nebesima će se uzdrmati.

26   Tada će oni ugledati Sina čovječjega gdje dolazi u oblacima s velikom silom i slavom.

27   I tada će on razaslati svoje anđele i sabrati svoje izabranike s četiri vjetra, s kraja zemlje do nakraj neba.

28   A od smokve se naučite usporedbu: kada joj je grana već mekana i potjera listove, znate da je blizu ljeto.

29   Tako i vi, kada vidite da se sve to zbiva, znajte da je blizu, pred vratima.

30   Zaista, kažem vam da neće proći ovaj naraštaj dok se sve to ne dogodi.

31   Nebo i zemlja će proći, ali riječi moje neće proći.

32   No o tome danu i tome satu ne zna nitko: ni anđeli koji su na nebu, ni Sin, nego samo Otac.

33   Pazite, bdijte i molite: jer ne znate kada je vrijeme.

34   Jer Sin čovječji je kao čovjek koji polazeći na dalek put ostavi svoju kuću i preda vlast svojim slugama, svakomu njegov posao, a vrataru zapovjedi da bdije.

35   Bdijte, stoga, jer ne znate kada gospodar kuće dolazi, uvečer ili u ponoć, u doba kada se glasaju pijetli ili ujutro:

36   da se ne bi iznenada vratio i našao vas gdje spavate.

37   I to što kažem vama, kažem svima: Bdijte!”

 

^