Naslovnica

 

Evanđelja

 

Evanđelje po Mateju

 

5. poglavlje

 

 

1   Vidjevši mnoštvo, uzađe on na goru; i, kada je sjeo, pristupiše mu njegovi učenici.

2   I otvori on usta te ih poučavaše govoreći:

3   “Blagoslovljeni su siromašni u duhu: jer njihovo je kraljevstvo nebesko.

4   Blagoslovljeni su oni koji tuguju: jer će oni biti utješeni.

5   Blagoslovljeni su krotki: jer će oni zemlju baštiniti.

6   Blagoslovljeni su gladni i žedni pravednosti: jer će se oni nasititi.

7   Blagoslovljeni su milosrdni: jer će oni zadobiti milosrđe.

8   Blagoslovljeni su oni koji su čista srca: jer će oni Boga gledati.

9   Blagoslovljeni su mirotvorci: jer će se oni nazivati sinovima Božjim.

10   Blagoslovljeni su oni koji su progonjeni zbog pravednosti: jer njihovo je kraljevstvo nebesko.

11   Blagoslovljeni ste vi kada vas ljudi zbog mene budu grdili i progonili te, lažući svakojake zle riječi, protiv vas govorili.

12   Radujte se i kličite, jer velika je plaća vaša u nebu: jer progonili su tako i proroke prije vas.

13   “Vi ste sol zemlje: ali ako je sol izgubila okus, čime će se ona osoliti? Više nije dobra ni za što, osim da se izbaci i da ljudi po njoj gaze.

14   Vi ste svjetlo svijeta. Ne može se sakriti grad koji leži na gori.

15   Ne pale svjetiljku da je stave pod posudu, nego na njezino postolje, i ona svijetli svima koji su u kući.

16   Tako neka vaše svjetlo svijetli pred ljudima da oni vide vaša dobra djela i proslavljaju Oca vašega, koji je na nebu.

17   “Nemojte misliti da sam došao ukinuti Zakon, ili Proroke: nisam došao ukinuti, nego ispuniti.

18   Jer, zaista, kažem vam: Dok ne prođe nebo i zemlja, ni najmanje slovo, ni jedna crtica, neće nestati iz Zakona dok se sve ne ispuni.

19   Tko god, dakle, prekrši jednu od tih najmanjih zapovijedi i tako naučava ljude, zvat će se najmanjim u kraljevstvu nebeskom; no tko god ih bude vršio i naučavao, zvat će se velikim u kraljevstvu nebeskom.

20   Jer, kažem vam: Ne bude li vaša pravednost veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, nipošto nećete ući u kraljevstvo nebesko.

21   “Čuli ste da je po starima rečeno: ‘Ne ubij; i tko god ubije bit će podvrgnut osudi.’

22   Ali ja vam kažem da će svaki koji se bez razloga srdi na svoga brata biti podvrgnut osudi; a tko god svome bratu kaže: ‘Raka’, bit će podvrgnut Vijeću; a tko god kaže: ‘Luđače’, bit će podvrgnut paklu ognjenome.”

23   Ako, dakle, prinosiš svoj dar na žrtveniku i sjetiš se ondje da tvoj brat ima nešto protiv tebe,

24   ostavi svoj dar ondje pred žrtvenikom i idi se najprije izmiriti s bratom; tada dođi i prinesi svoj dar.

25   Nagodi se brzo sa svojim protivnikom, dok si još s njime na putu, da te protivnik ne preda sucu, a sudac te preda tamničaru pa budeš bačen u tamnicu.

26   Zaista, kažem ti, nipošto nećeš izići odande dok ne isplatiš i posljednji novčić.

27   “Čuli ste da je po starima rečeno: ‘Ne čini preljub!’

28   Ali ja vam kažem da je svaki koji s požudom pogleda ženu, u svome srcu već učinio preljub s njom.

29   Ako te tvoje desno oko sablažnjava, iščupaj ga i baci od sebe: jer ti je bolje da propadne jedan od tvojih udova negoli da cijelo tvoje tijelo bude bačeno u pakao.

30   I ako te desnica tvoja sablažnjava, odsijeci je i baci od sebe: jer ti je bolje da propadne jedan od tvojih udova negoli da cijelo tvoje tijelo bude bačeno u pakao.

31   Rečeno je: ‘Tko god otpusti svoju ženu neka joj dade otpusni spis’.

32   Ali ja vam kažem: Tko god otpusti svoju ženu, osim zbog bludništva, navodi je na preljub; i tko god se otpuštenom ženi, čini preljub.

33   “Još ste čuli da je po starima rečeno: ‘Nemoj se krivo zaklinjati, nego izvrši Gospodinu svoje zakletve’.

34   Ali ja vam kažem: Nemojte se uopće zaklinjati: ni nebom, jer je prijestolje Božje;

35   ni zemljom, jer je podnožje njegovim nogama; ni Jeruzalemom, jer je grad velikoga Kralja.

36   Ni glavom se svojom ne zaklinji, jer ni jednu vlas ne možeš učiniti bijelom ili crnom.

37   Nego, neka vaša riječ bude: ‘Da, da; ne, ne’; jer što je više od toga, od zla je.

38   “Čuli ste da je rečeno: ‘Oko za oko, zub za zub’.

39   Ali ja vam kažem: Ne opirite se zlotvoru; nego, pljusne li te tko po desnom obrazu, okreni mu i drugi.

40   A onome tko bi se htio s tobom parničiti i oduzeti ti košulju, prepusti i svoj ogrtač.

41   I ako te tko prisili da ideš s njim jednu milju, idi s njim dvije.

42   Onomu tko od tebe ište, daj; i nemoj se odvratiti od onoga tko želi od tebe pozajmiti.

43   “Čuli ste da je rečeno: ‘Ljubi svoga bližnjega i mrzi neprijatelja svojega’.

44   Ali ja vam kažem: Ljubite svoje neprijatelje, blagoslivljajte one koji vas proklinju, činite dobro onima koji vas mrze i molite za one koji vas zlostavljaju i progone,

45   da budete djeca Oca svojega, koji je u nebu: jer on daje da njegovo sunce izlazi nad zlima i dobrima i šalje kišu na pravedne i nepravedne.

46   Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakvu plaću imate? Ne čine li to isto i carinici?

47   I ako pozdravljate samo svoju braću, što više negoli drugi činite? Ne čine li to isto i carinici?

48   Budite, stoga, savršeni kao što je savršen vaš Otac, koji je u nebu.”

 

^