Naslovnica

 

Evanđelja

 

Evanđelje po Mateju

 

4. poglavlje

 

 

1   Tada Duh odvede Isusa u pustaru da ga iskuša đavao.

2   A kada je postio četrdeset dana i četrdeset noći, napokon ogladnje.

3   I pristupi mu napasnik i reče: “Ako si ti Sin Božji, zapovijedi da ovo kamenje postane kruhom.”

4   Ali on odgovori i reče: “Pisano je: ‘Neće čovjek živjeti samo o kruhu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božjih.’ ”

5   Tada ga đavao povede u sveti grad; i postavi ga na vrh Hrama

6   i reče mu: “Ako si ti Sin Božji, baci se dolje; jer je pisano: ‘On će anđelima svojim zapovjediti za tebe i na rukama će te svojim oni nositi da se nogom ne spotakneš o kamen.’ ”

7   Reče mu Isus: “Također je pisano: ‘Ne iskušavaj Gospodina, Boga svojega.’ ”

8   Ponovno ga povede đavao, na goru vrlo visoku, i pokaza mu sva kraljevstva svijeta i slavu njihovu;

9   i reče mu: “Sve ću ti to dati ako padneš ničice i pokloniš mi se.”

10   Tada mu Isus reče: “Odlazi, Sotono; jer je pisano: ‘Gospodinu Bogu svome klanjaj se i njemu jedinom služi.’ ”

11   Tada ga ostavi đavao; i gle, pristupiše anđeli i služahu mu.

12   A kada je Isus dočuo da je Ivan bačen u tamnicu, povuče se on u Galileju

13   te, napustivši Nazaret, dođe i nastani se u Kapernaumu, koji je na obali mora, na području Zabulona i Neftalijevaca;

14   da se ispuni ono što bijaše izrečeno po proroku Izaiji:

15   “Zemlja Zabulunova, i zemlja Neftalijevaca, pokraj puta morskoga, s onu stranu Jordana, Galileja poganska;

16   narod koji je sjedio u tami, svjetlo vidje veliko; i onima koji su prebivali u zemlji i sjeni smrti, svjetlo je osvanulo.”

17   Otada poče Isus propovijedati i govoriti: “Pokajte se: jer približilo se kraljevstvo nebesko.”

18   Prolazeći kraj Galilejskoga mora, ugleda Isus dva brata, Šimuna zvanog Petar i njegova brata Andriju, gdje bacaju mrežu u more; jer bijahu ribari.

19   I reče im: “Dođite za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi.”

20   Oni smjesta ostaviše svoje mreže i pođoše za njim.

21   Odlazeći odande, ugleda on druga dva brata, Jakova Zebedejeva i njegova brata Ivana, gdje u lađi sa svojim ocem Zebedejem krpaju svoje mreže; i njih pozva.

22   I oni odmah ostaviše lađu i svoga oca te pođoše za njim.

23   I obilazio je Isus svom Galilejom naučavajući u njihovim sinagogama i propovijedajući evanđelje kraljevstva i liječeći svaku bolest i svaku nemoć u narodu.

24   I proširi se glas o njemu svom Sirijom. I dovodili su mu sve one koji su bolovali od različitih bolesti i bili pritisnuti patnjama, i opsjednute zlodusima, i mjesečare, i uzete, i on ih je ozdravljivao.

25   Za njim je išlo veliko mnoštvo iz Galileje, i iz Dekapola, i iz Jeruzalema, i iz Judeje, i s one strane Jordana.

 

^