Naslovnica

 

Evanđelja

 

Evanđelje po Mateju

 

3. poglavlje

 

 

1   U one dane došao je Ivan Krstitelj propovijedajući u Judejskoj pustinji

2   i govoreći: “Pokajte se, jer približilo se kraljevstvo nebesko.”

3   Jer to je onaj o kome je govorio prorok Izaija, rekavši: “Glas jednoga viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite staze njegove!”

4   Sâm Ivan imao je opravu od devine dlake i kožnati pojas oko svojih bokova, a hranom mu bijahu skakavci i divlji med.

5   Tada je izlazio k njemu Jeruzalem, i sva Judeja i sve područje oko Jordana.

6   I krstio ih je u Jordanu, dok su oni ispovijedali svoje grijehe.

7   A kada on vidje mnoge od farizeja i saduceja gdje mu dolaze na krštenje, reče im: “Naraštaju zmija otrovnica, tko li vas je upozorio da bježite od srdžbe što dolazi?

8   Rodite, dakle, plodove dostojne pokajanja;

9   i ne pomišljajte govoriti u sebi: ‘Imamo Abrahama za oca’; jer, kažem vam da Bog može od ovoga kamenja podići djecu Abrahamu.

10   Već je sjekira položena na korijen stablima: stoga se svako stablo koje ne donosi dobar plod siječe i u oganj baca.

11   Ja vas, ustvari, krstim vodom na pokajanje, ali onaj koji dolazi poslije mene moćniji je od mene. Njemu ja nisam dostojan ponijeti obuću: on će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem;

12   on kome je vijača u ruci. I pročistit će gumno svoje i skupiti žito svoje u žitnicu, a pljevu će spaliti ognjem neugasivim.”

13   Tada Isus dođe iz Galileje na Jordan k Ivanu da ga on krsti.

14   No Ivan mu zabrani, rekavši: “Ja trebam da ti mene krstiš, a ti dolaziš k meni?”

15   I odgovori mu Isus, rekavši: “Pusti neka sada bude tako; jer dolikuje nam da tako ispunimo svu pravednost.” Tada mu on dopusti.

16   A Isus, kada bijaše kršten, smjesta iziđe iz vode; i gle, otvoriše mu se nebesa i vidje on Duha Božjega gdje silazi kao golub i spušta se na nj.

17   I gle, glas s neba reče: “Ovo je moj ljubljeni Sin, u njemu mi je zadovoljstvo.”

 

^