Naslovnica

 

Evanđelja

 

Evanđelje po Mateju

 

25. poglavlje

 

 

1   “Tada će kraljevstvo nebesko biti kao deset djevica, koje uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret mladoženji.

2   Pet od njih bijahu mudre, a pet lude.

3   One lude uzeše svoje svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulje;

4   a mudre uzeše u svojim posudama ulje zajedno sa svojim svjetiljkama.

5   Budući da je mladoženja okasnio, sve su one zadrijemale i zaspale.

6   U ponoć nastade vika: ‘Evo, dolazi mladoženja! Iziđite mu u susret!’

7   Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke.

8   I rekoše lude mudrima: ‘Dajte nam od svoga ulja, jer nam se gase svjetiljke.’

9   Ali mudre im odgovoriše: ‘Nipošto; ne bi bilo dosta za nas i za vas: nego idite radije k onima koji prodaju i kupite za sebe.’

10   A dok su one otišle kupiti, dođe mladoženja. One koje bijahu pripravne uđoše s njim na svadbu: i zatvoriše se vrata.

11   Poslije dođoše i ostale djevice, rekavši: ‘Gospodine, Gospodine, otvori nam.’

12   Ali im on odgovori i reče: ‘Zaista, kažem vam, ne poznam vas.’

13   Bdijte, dakle, jer ne znate ni dan ni sat u koji Sin čovječji dolazi.

14   “Jer kraljevstvo nebesko je kao neki čovjek koji polazeći u daleku zemlju dozva svoje sluge i preda im svoja dobra.

15   I dade jednome pet talenata, drugome dva, trećemu jedan, svakome po njegovoj sposobnosti, i odmah krene na put.

16   Tada onaj koji je primio pet talenata ode i poradi s njima te pomoću njih stekne drugih pet talenata.

17   Isto tako i onaj koji je primio dva, stekne druga dva.

18   Ali onaj koji je primio jedan ode te iskopa rupu u zemlji i sakrije novac svoga gospodara.

19   Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i napravi obračun s njima.

20   Dođe onaj koji je primio pet talenata i donese drugih pet talenata, rekavši: ‘Gospodaru, pet talenata si mi predao: evo, uz njih sam stekao još pet talenata.’

21   Reče mu njegov gospodar: ‘Dobro si učinio, slugo dobri i vjerni. U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti: uđi u radost gospodara svojega.’

22   Pristupi i onaj koji je primio dva talenta pa reče: ‘Gospodaru, dva talenta si mi predao: evo, druga dva talenta sam uz njih stekao.’

23   Reče mu njegov gospodar: ‘Dobro si učinio, slugo dobri i vjerni. U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti: uđi u radost gospodara svojega.’

24   Tada dođe onaj koji je primio jedan talent pa reče: ‘Gospodaru, znao sam te da si strog čovjek, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao.

25   Pobojah te se, odoh i sakrih tvoj talent u zemlju: evo ti tvoje.’

26   Njegov mu gospodar odgovori i reče: ‘Zli i lijeni slugo, znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao:

27   trebao si, dakle, uložiti moj novac kod mjenjačâ i ja bih o svome dolasku primio svoje s kamatom.

28   Uzmite, stoga, od njega talent, i dajte ga onomu koji ima deset talenata.

29   Jer svakome tko ima dat će se još, i imat će u izobilju, a od onoga tko nema oduzet će se i ono što ima.

30   A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu: ondje će biti plač i škrgut zubi.’

31   “Kada Sin čovječji dođe u svojoj slavi, i svi sveti anđeli s njime, on će sjesti na prijestolje svoje slave.

32   I okupit će se pred njim svi narodi: i odvojit će ih jedne od drugih kao što pastir odvaja svoje ovce od jaraca;

33   i postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva.

34   Tada će Kralj onima sebi zdesna reći: ‘Dođite, blagoslovljeni Oca mojega, primite u baštinu kraljevstvo pripravljeno za vas od utemeljenja svijeta:

35   jer sam gladovao i dali ste mi jesti; žeđao sam i dali ste mi piti; stranac sam bio i primili ste me;

36   gol i odjenuli ste me; bolovao sam i pohodili ste me; u tamnici sam bio i došli ste k meni.’

37   Tada će mu pravednici odgovoriti, rekavši: ‘Gospodine, kada smo te to vidjeli gladovati i nahranili te? ili žeđati i dali ti piti?

38   Kada smo te vidjeli kao stranca i primili te? ili gologa i odjenuli te?

39   Ili, kada smo te vidjeli bolesnoga, ili u tamnici, i došli k tebi?’

40   Odgovarajući im, Kralj će reći: ‘Zaista, kažem vam: Što god ste učinili jednomu od ove moje najmanje braće, meni ste učinili.’

41   Zatim će i onima slijeva reći: ‘Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni pripravljen za đavla i njegove anđele:

42   jer sam gladovao i niste mi dali jesti; žedan sam bio i niste mi dali piti;

43   stranac sam bio i niste me primili; gol i niste me odjenuli; bolestan i u tamnici i niste me pohodili.’

44   Tada će mu i oni odgovoriti, rekavši: ‘Gospodine, a kada smo te to vidjeli gladovati, ili žeđati, ili stranca, ili gologa, ili bolesnoga ili u tamnici, i nismo ti poslužili?’

45   Tada će im on odgovoriti: ‘Zaista, kažem vam: Što god niste učinili jednomu od ovih najmanjih, to niste ni meni učinili.’

46   I otići će ovi u vječnu kaznu, a pravednici u život vječni.”

 

^