Naslovnica

 

Evanđelja

 

Evanđelje po Mateju

 

24. poglavlje

 

 

1   I iziđe Isus te ode od Hrama; i pristupiše mu njegovi učenici da mu pokažu hramska zdanja.

2   I reče im Isus: “Ne vidite li sve to? Zaista, kažem vam: Neće se ovdje ostaviti ni kamen na kamenu koji neće biti oboren.”

3   I pristupiše mu učenici nasamo dok je sjedio na Maslinskoj gori, rekavši: “Reci nam kada će to biti i što će biti znak tvog dolaska i svršetka svijeta?”

4   Isus odgovori i reče im: “Pazite da vas tko ne zavede.

5   Jer mnogi će doći u moje ime i govoriti: ‘Ja sam Krist’; i mnoge će zavesti.

6   I čut ćete za ratove i za glasine o ratovima: gledajte da se ne uznemirujete; jer sve se to treba dogoditi, ali to još nije svršetak.

7   Jer će ustati narod protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva; bit će gladi, i pošasti, i potresa po raznim mjestima.

8   Ali sve je to samo početak patnjâ.

9   Tada će vas na muke predavati i ubijati vas; i svi će vas narodi mrziti zbog moga imena.

10   Mnogi će se tada sablazniti, izdavati jedni druge i mrziti se međusobno.

11   I ustat će mnogi lažni proroci i mnoge će zavesti.

12   Budući da će se umnožiti bezakonje, ohladnjet će ljubav mnogih.

13   Ali onaj tko ustraje do svršetka, bit će spašen.

14   I propovijedat će se ovo evanđelje kraljevstva po svemu svijetu za svjedočanstvo svim narodima; i tada će doći svršetak.

15   Kada, dakle, ugledate grozotu pustoši, prorečenu po proroku Danielu, gdje stoji na svetome mjestu (tko čita, neka razumije),

16   neka tada oni koji budu u Judeji bježe u gore:

17   neka onaj tko je na krovu ne silazi uzeti išta iz svoje kuće,

18   ni onaj koji je u polju neka se ne vraća natrag uzeti svoju odjeću

19   A jao trudnicama i dojiljama u one dane!

20   I molite da bijeg vaš ne bude zimi ni u subotu:

21   jer tada će biti velika tjeskoba kakve nije bilo od početka svijeta i sve do sada, niti će je ikada biti.

22   I kada se ne bi skratili oni dani, ne bi se spasilo ni jedno tijelo; no radi izabranih skratit će se oni dani.

23   Ako vam tada tko veli: ‘Gle, ovdje je Krist’, ili: ‘Tamo’, ne vjerujte.

24   Jer će ustati lažni Kristi i lažni proroci i prikazivati velika znamenja i čudesa, tako da, bude li moguće, zavedu i same izabrane.

25   Eto, rekao sam vam unaprijed.

26   Stoga, ako vam vele: ‘Evo, u pustinji je’, ne izlazite, ili: ‘Eno, u tajnim je odajama’, ne vjerujte.

27   Jer kao što munja izlazi od istoka i bljesne do zapada, tako će biti i dolazak Sina čovječjega.

28   Jer gdje god je strvine, ondje će se okupljati orlovi.

29   Odmah nakon nevolje onih dana sunce će se pomračiti, i mjesec neće više davati svoj sjaj, i zvijezde će s neba pasti i sile će se nebeske poljuljati.

30   Tada će se pojaviti znak Sina čovječjega na nebu; i proplakat će tada sva plemena zemlje i ugledat će Sina čovječjega gdje dolazi na oblacima nebeskim sa silom i velikom slavom.

31   I poslat će on svoje anđele s jakim glasom trublje i sabrat će oni njegove izabranike od četiri vjetra, s jednoga kraja neba do drugoga.

32   “A od smokve naučite usporedbu: Kada joj je grana već mekana i potjera lišće, znate da je blizu ljeto.

33   Tako i vi, kada sve to ugledate, znajte da je blizu, i to na vratima.

34   Zaista, kažem vam: Neće proći ovaj naraštaj dok se sve to ne ispuni.

35   Nebo i zemlja će proći, ali moje riječi neće proći.

36   A o onome danu i satu ne zna nitko, čak ni anđeli nebeski, nego samo moj Otac.

37   Kao što bijahu dani Noini, tako će biti i dolazak Sina čovječjega.

38   Jer u one dane prije potopa jeli su i pili, ženili se i udavali do dana kada je Noa ušao u kovčeg,

39   i nisu bili svjesni ničega dok nije došao potop i sve ih odnio: tako će biti i dolazak Sina čovječjega.

40   Tada će dvojica biti u polju: jedan će biti uzet, a drugi ostavljen.

41   Dvije će žene mljeti u mlinu: jedna će biti uzeta, a druga ostavljena.

42   Bdijte, dakle, jer ne znate u koji trenutak vaš Gospodin dolazi.

43   A znajte ovo: kada bi domaćin znao za koje će straže doći kradljivac, bdio bi i ne bi dopustio da mu se provaliti u kuću.

44   Zato i vi budite pripravni: jer Sin čovječji dolazi u trenutak kada ni ne mislite.

45   Tko je onda onaj vjerni i razboriti sluga kojega je njegov gospodar postavio nad svojim ukućanima da im daje hranu u pravo vrijeme?

46   Blagoslovljen je onaj sluga kojega njegov gospodar, kada dođe, nađe da tako čini.

47   Zaista, kažem vam da će ga postaviti nad svim svojim dobrima.

48   Ali ako taj zli sluga u svome srcu reče: ‘Odgodio je moj gospodar svoj dolazak’

49   pa stane tući svoje susluge te jesti i piti s pijanima,

50   doći će gospodar toga sluge u dan u koji ga on ne očekuje i u sat koji on ne poznaje,

51   i rasjeći će ga i dodijeliti mu udio s licemjerima: ondje će biti plač i škrgut zubi.”

 

^