Naslovnica

 

Evanđelja

 

Evanđelje po Mateju

 

23. poglavlje

 

 

1   Tada Isus prozbori mnoštvu i svojim učenicima,

2   rekavši: “Na Mojsijevu sjedalu sjede pismoznanci i farizeji.

3   Sve što vam oni nalože da držite, to držite i činite, ali nemojte činiti po njihovim djelima: jer oni govore, a ne čine.

4   Jer vežu teška i tegobna bremena i tovare ih na pleća ljudima, a prstom svojim ni da bi ih pomakli.

5   Sva svoja djela čine zato da ih vide ljudi: proširuju svoje zapise i povećavaju rubove svojih halja,

6   i vole pročelja na gozbama, prva sjedala u sinagogama,

7   pozdrave na trgovima i da ih ljudi nazivaju: ‘Rabbi, Rabbi’.

8   Ali vi se ne dajte nazivati ‘Rabbi’: jer jedan je vaš Učitelj, i to Krist, a svi ste vi braća.

9   I nemojte nikoga na zemlji nazivati svojim ‘ocem’: jer jedan je Otac vaš, onaj koji je u nebu.

10   I ne dajte da vas se naziva učiteljima: jer jedan je vaš Učitelj, Krist.

11   Nego, najveći među vama neka vam bude poslužiteljem.

12   Tko god se uzvisi, bit će ponižen, a tko se ponizi, bit će uzvišen.

13   “Ali jao vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri! jer zaključavate kraljevstvo nebesko pred ljudima: vi ne ulazite, a ne dopuštate ući ni onima koji pokušavaju ući.

14   Jao vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri! jer proždirete kuće udovicâ pod izlikom dugih molitava: zbog toga ćete primiti veću kaznu.

15   Jao vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri! jer obilazite morem i kopnom da pridobijete jednog obraćenika, a kada on to postane, učinite ga sinom pakla dvaput gorim od sebe.

16   Jao vama, slijepe vođe, koje govore: ‘Zakune li se tkogod Hramom, to nije ništa; ali zakune li se tkogod hramskim zlatom, dužnik je!’

17   Budale i slijepci, ta što je veće: zlato ili Hram koji zlato posvećuje?

18   I: ‘Zakune li se tkogod žrtvenikom, to nije ništa; ali zakune li se tkogod darom koji je na njemu, kriv je.’

19   Budale i slijepci; ta što je veće: dar ili žrtvenik koji dar posvećuje?

20   Tko se, dakle, zakune žrtvenikom, kune se njime i svime onime što je na njemu.

21   I tko se zakune Hramom, kune se njime i onime koji u njemu prebiva.

22   I tko se zakune nebom, kune se prijestoljem Božjim i onime koji na njemu sjedi.

23   Jao vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri! jer dajete desetinu od metvice, kopra i kumina, a propuštate ono najvažnije u Zakonu, pravednost, milosrđe i vjeru: to ste trebali činiti, a ono ne propuštati.

24   Vi slijepe vođe, koje cijedite mušicu i gutate devu!

25   Jao vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri! jer čistite vanjštinu čaše i zdjele, a iznutra su pune grabeža i neobuzdanosti.

26   Farizeju slijepi, očisti najprije ono što je unutar čaše i posude da im i vanjština bude čista.

27   Jao vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri! jer ste nalik obijeljenim grobovima koji izvana izgledaju prekrasno, a iznutra su puni mrtvačkih kostiju i sve nečistoće.

28   Tako i vi izvana ljudima izgledate pravedni, a iznutra ste puni licemjerja i bezakonja.

29   Jao vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri! jer gradite grobnice prorocima i kitite spomenike pravednicima,

30   i govorite: ‘Da smo mi bili u dane svojih otaca, mi ne bismo s njima bili sudionici u krvi prorokâ.’

31   Tako sami o sebi svjedočite da ste djeca onih koji su ubijali proroke.

32   Dopunite onda i vi mjeru svojih otaca.

33   Zmije, vi naraštaju zmija otrovnica, kako ćete izbjeći osudu pakla?

34   “Zato vam ja, evo, šaljem proroke, i mudrace, i pismoznance. I neke od njih ćete ubiti i razapeti, a neke bičevati po svojim sinagogama i progoniti od grada do grada:

35   da dođe na vas sva pravedna krv prolivena na zemlji; od krvi pravednoga Abela do krvi Zaharije, sina Barahijina, kojega ste ubili između Hrama i žrtvenika.

36   Zaista, kažem vam: Sve će to doći na ovaj naraštaj.

37   Jeruzaleme, Jeruzaleme, ti koji ubijaš proroke i kamenuješ one koji su ti poslani, koliko li sam puta htio okupiti djecu tvoju kao što kvočka okuplja svoje piliće pod svoja krila, a vi ne htjedoste!

38   Evo, ostavljena vam je kuća opustošena.

39   Jer, kažem vam: Odsada me više nećete vidjeti sve dok ne kažete: ‘Blagoslovljen je onaj koji dolazi u ime Gospodinovo.’ ”

 

^