Naslovnica

 

Evanđelja

 

Evanđelje po Mateju

 

2. poglavlje

 

 

1   A kada se Isus rodio u Betlehemu judejskome, u dane kralja Heroda, gle, stigoše u Jeruzalem mudraci s istoka,

2   rekavši: “Gdje je taj novorođeni Kralj Židovâ? jer vidjesmo njegovu zvijezdu na istoku i dođosmo mu se pokloniti.”

3   Kada je to čuo kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njim.

4   Okupivši sve svećeničke glavare i narodne pismoznance, zahtijevaše od njih gdje se Krist treba roditi.

5   Oni mu rekoše: “U Betlehemu judejskom; jer ovako je napisano po proroku:

6   ‘A ti, Betleheme, u zemlji Judinoj, nipošto nisi najmanji među knezovima Judinim, jer će iz tebe izići Vladar koji će voditi moj narod, Izrael.’ ”

7   Tada Herod potajno dozva mudrace i pomno ih ispita u koje se vrijeme pojavila zvijezda.

8   I posla ih u Betlehem, rekavši: “Idite i pomno se raspitajte za dijete; a kada ga nađete, dojavite mi, da mu se i ja dođem pokloniti.”

9   A oni, kada čuše kralja, odoše; i gle, zvijezda koju vidješe na istoku išla je pred njima sve dok nije stigla i zaustavila se nad mjestom gdje bijaše dijete.

10   Vidjevši zvijezdu, obradovaše se nadasve velikom radošću.

11   I, ušavši u kuću, ugledaše dijete s Marijom, majkom njegovom, te padoše ničice i pokloniše mu se. A kada su otvorili svoje riznice, priniješe mu darove: zlato, i tamjan, i smirnu.

12   Upozoreni od Boga u snu da se ne vraćaju Herodu, odoše drugim putem u svoju zemlju.

13   A kada su oni otišli, gle, anđeo se Gospodinov ukaza Josipu u snu, rekavši: “Ustani, uzmi dijete i njegovu majku i bježi u Egipat; i budi ondje dok ti ne kažem, jer će Herod tražiti dijete da ga ubije.”

14   On ustade, uze noću sa sobom dijete i njegovu majku te otputova u Egipat.

15   I bijaše ondje do Herodove smrti; da se ispuni ono što Gospodin bijaše rekao po proroku: “Iz Egipta dozvah sina svojega.”

16   Tada se Herod, vidjevši da su ga mudraci izvrgli ruglu, silno razgnjevi i posla poubijati svu djecu u Betlehemu i po svoj njegovoj okolici, od dvije godine starosti i niže, prema vremenu za koje se pomno raspitao od mudracâ.

17   Tada se ispunilo ono što bijaše rečeno po proroku Jeremiji:

18   “Glas u Rami čuje se, naricanje, plač i veliko oplakivanje: Rahela plače za svojom djecom i neće se utješiti, jer ih više nema.”

19   Ali kada je Herod umro, gle, anđeo se Gospodinov ukaza u snu Josipu u Egiptu,

20   rekavši: “Ustani, uzmi dijete i njegovu majku te pođi u zemlju Izraelovu; jer su pomrli oni koji su tražili djetetov život.”

21   I ustade on, uze dijete i njegovu majku te dođe u zemlju Izraelovu.

22   da Arhelaj vlada Judejom namjesto svoga oca Heroda, poboja se poći onamo; stoga se, upućen od Boga u snu, povuče u galilejske krajeve.

23   Dođe i nastani se u gradu zvanom Nazaret; da se ispuni ono što bijaše rečeno po prorocima: “Bit će nazvan Nazarećaninom.”

 

^