Naslovnica

 

Evanđelja

 

Evanđelje po Mateju

 

17. poglavlje

 

 

1   Nakon šest dana uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na visoku goru, nasamo,

2   i preobrazi se pred njima: i zasja mu lice kao sunce i halje mu postadoše bijele kao svjetlost.

3   I gle, ukazaše im se Mojsije i Ilija razgovarajući s njim.

4   Tada odgovori Petar i reče Isusu: “Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Ako hoćeš, daj da načinimo ovdje tri sjenice: jednu za tebe, jednu za Mojsija i jednu za Iliju.”

5   On je još govorio, i gle, svijetao ih oblak zasjeni; i gle, glas iz oblaka prozbori: “Ovo je moj ljubljeni Sin, u kojemu mi je zadovoljstvo; njega slušajte.”

6   Kada su učenici to čuli, padoše ničice i bijahu silno prestrašeni.

7   I pristupi im Isus, dotakne ih i reče: “Ustanite, i ne bojte se.”

8   Podigavši oči, ne vidješe nikoga osim Isusa sama.

9   A kada su silazili s gore, zapovjedi im Isus: “Nikome ne govorite o tome viđenju dok Sin čovječji ne ustane od mrtvih.”

10   I upitaše ga njegovi učenici, rekavši: “Zašto onda pismoznanci govore da najprije mora doći Ilija?”

11   I odgovori im Isus i reče: “Ilija doista dolazi najprije i sve će obnoviti.

12   No velim vam da je Ilija već došao, ali ga oni nisu prepoznali, nego su mu učinili ono što im se prohtjelo. Jednako će i Sin čovječji pretrpjeti od njih.”

13   Tada učenici razumješe da im je govorio o Ivanu Krstitelju.

14   A kada su došli do mnoštva pristupi mu neki čovjek, klekne pred njega i reče:

15   “Gospodine, smiluj se mome sinu, jer je mjesečar i strašno se muči: jer često pada u oganj i često u vodu.

16   Doveo sam ga tvojim učenicima, i nisu ga mogli izliječiti.”

17   Tada Isus odgovori i reče: “O, naraštaju nevjerni i pokvareni, dokle mi je biti s vama? dokle li ću vas podnositi? Dovedite mi ga ovamo.”

18   I zaprijeti Isus zloduhu te on iziđe iz njega: i dječak bî izliječen istoga trena.

19   Tada učenici pristupiše k Isusu nasamo i rekoše: “Zašto ga mi nismo mogli istjerati?”

20   Reče im Isus: “Zbog vaše nevjere. Jer zaista, kažem vam, ako imate vjeru kao zrno gorušice, reći ćete ovoj gori: ‘Premjesti se odavde onamo!’ i premjestit će se; i ništa vam neće biti nemoguće.

21   No taj rod ne izlazi, osim molitvom i postom.”

22   Dok su boravili u Galileji, reče im Isus: “Sin čovječji će biti predan u ruke ljudima

23   i oni će ga ubiti, no treći dan će on uskrsnuti.” I silno se ražalostiše.

24   A kada su stigli u Kapernaum, pristupiše Petru oni koji ubiru porez i rekoše mu: “Zar vaš učitelj ne plaća porez?”

25   On reče: “Da.” A kada je ušao u kuću, preduhitri ga Isus, rekavši: “Što ti misliš, Šimune? od koga zemaljski kraljevi ubiru carinu ili porez? Od vlastite djece ili od tuđe?”

26   Reče mu Petar: “Od tuđe.” A Isus njemu reče: “Dakle, djeca su oslobođena.

27   Ali, da ih ne sablaznimo, pođi do mora, baci udicu, i uzmi prvu ribu koju izvučeš, otvori joj usta i naći ćeš novčić: uzmi ga i daj im za mene i za sebe.”

 

^