Naslovnica

 

Evanđelja

 

Evanđelje po Mateju

 

16. poglavlje

 

 

1   Pristupiše mu farizeji i saduceji te, iskušavajući ga, zaiskaše da im pokaže kakav znak s neba.

2   On im odgovori i reče: “Kada dođe večer govorite: ‘Bit će lijepo vrijeme, jer je nebo rumeno’,

3   a ujutro: ‘Danas će biti nevrijeme, jer je nebo crveno i tmurno.’ Licemjeri! Znate prosuditi izgled neba, a znakove vremena ne možete?

4   Naraštaj zao i preljubnički znak traži, ali mu se neće dati znak, osim znaka Jone proroka.” I ostavi ih i ode.

5   I dođoše njegovi učenici na drugu stranu, a bijahu zaboravili ponijeti kruh.

6   Tada im Isus reče: “Pazite i čuvajte se kvasca farizejskog i saducejskog.”

7   I raspravljahu oni međusobno, rekavši: “To je zato što nismo ponijeli kruh.”

8   Vidjevši to, Isus im reče: “O, malovjerni, zašto međusobno raspravljate zato što niste ponijeli kruh?

9   Zar još ne shvaćate, i ne sjećate se onih pet hljebova na pet tisuća i koliko košara podigoste?

10   Ni onih sedam hljebova na četiri tisuće i koliko košara podigoste?

11   Kako ne shvaćate da vam nisam govorio o kruhu da se čuvate kvasca farizejskog i saducejskog?”

12   Tada shvatiše da im nije rekao da se čuvaju krušnoga kvasca, nego farizejskog i saducejskog nauka.

13   Kada je Isus došao na područje Cezareje Filipove, upita on svoje učenike, rekavši: “Što govore ljudi da sam ja, Sin čovječji?”

14   Oni odgovoriše: “Neki vele da si Ivan Krstitelj, neki da si Ilija, a drugi da si Jeremija ili jedan od proroka.”

15   Reče im: “A što vi kažete da sam ja?”

16   Šimun Petar odgovori i reče: “Ti si Krist, Sin Boga živoga.”

17   I odgovori Isus i reče mu: “Blagoslovljen si ti, Šimune, Bar-Jona, jer ti to nije otkrilo tijelo i krv, nego Otac moj, koji je u nebu.

18   I ja tebi kažem: Ti si Petar, i sagradit ću na toj stijeni crkvu svoju i vrata pakla neće je nadvladati.

19   I dat ću ti ključeve kraljevstva nebeskoga: što god svežeš na zemlji, bit će svezano u nebu; i što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno u nebu.”

20   Tada zaprijeti svojim učenicima da nikome ne govore da je on, Isus, Krist.

21   Otada poče Isus izlagati svojim učenicima da mora poći u Jeruzalem i pretrpjeti mnogo toga od starješina i svećeničkih glavara i pismoznanaca, i da mora biti ubijen i treći dan uskrsnuti.

22   Tada ga Petar pozva na stranu i poče ga odvraćati, rekavši: “Daleko to od tebe, Gospodine: tebi se to ne smije dogoditi.”

23   Ali on se okrene i reče Petru: “Idi od mene, Sotono: sablazan si mi, jer ne misliš ono što je Božje, nego ono što je ljudsko.”

24   Tada reče Isus svojim učenicima: “Hoće li tko ići za mnom, neka se odrekne samoga sebe i uzme svoj križ i slijedi me.

25   Jer tko god hoće svoj život spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život zbog mene, naći će ga.

26   Jer što koristi čovjeku ako sav svijet dobije, a izgubi vlastitu dušu? Ili, što će čovjek dati u zamjenu za svoju dušu?

27   Jer doći će Sin čovječji u slavi Oca svojega sa svojim anđelima i naplatit će tada svakome po njegovim djelima.

28   Zaista, kažem vam: Neki od ovih koji ovdje stoje neće okusiti smrt dok ne vide Sina čovječjega gdje dolazi u svome kraljevstvu.”

 

^