Naslovnica

 

Evanđelja

 

Evanđelje po Mateju

 

12. poglavlje

 

 

1   U to doba prolazio je Isus subotom kroz žito; a njegovi učenici bijahu ogladnjeli pa počeše trgati klasje i jesti.

2   A kada farizeji to vidješe, rekoše mu: “Gle, tvoji učenici čine ono što nije dopušteno činiti subotom.”

3   Ali im on reče: “Niste li čitali što je učinio David kada bijaše ogladnio, i oni koji bijahu s njim?

4   Kako je ušao u Dom Božji i jeo prikazne kruhove, što nije bilo dopušteno jesti ni njemu ni onima koji bijahu s njim, nego samo svećenicima.

5   Niste li čitali u Zakonu da subotama svećenici u Hramu krše subotu, a bez krivice su?

6   A velim vam da je ovdje jedan veći od Hrama.

7   Ali da ste shvatili što znači ovo: ‘Milosrđe hoću, a ne žrtvu’, ne biste osudili ove nedužne.

8   Jer Sin čovječji je Gospodar i subote.”

9   Kada je otišao odande, ode u njihovu sinagogu.

10   I gle, bijaše ondje čovjek koji imaše usahlu ruku. I upitaše ga, rekavši: “Je li subotom dopušteno liječiti?” – da bi ga mogli optužiti.

11   A on im reče: “Koji od vas ne bi svoju jedinu ovcu, upadne li mu subotom u jamu, prihvatio i izvukao je?

12   A koliko je čovjek vredniji od ovce? Stoga je dopušteno subotom činiti dobro.”

13   Zatim reče čovjeku: “Ispruži svoju ruku!” Ovaj je ispruži, i ona bî iscijeljena, zdrava kao i druga.

14   Tada farizeji iziđoše i održaše vijećanje protiv Njega, kako da ga pogube.

15   Ali Isus se, doznavši to, skloni odande; a slijedilo ga je veliko mnoštvo. I sve ih je ozdravio

16   i zaprijetio im da ga javno ne očituju,

17   kako bi se ispunilo ono što bijaše rečeno po proroku Izaiji:

18   “Evo Sluge mojega, kojega sam izabrao; moga ljubljenoga, u kome uživa duša moja: stavit ću na njega Duha svojega i naviještat će osudu poganima.

19   Neće se prepirati ni vikati, glas mu nitko neće čuti po ulicama.

20   Trsku zgnječenu on neće prelomiti i stijenj koji tinja neće ugasiti, sve dok osudu ne izvede do pobjede.

21   U njegovo ime uzdat će se pogani.”

22   Tada mu dovedoše opsjednutoga zloduhom, slijepa i nijema; i ozdravi ga on, tako da slijepi i nijemi čovjek i progovori i progleda.

23   I zadivi se sav narod te poče govoriti: “Nije li ovaj Sin Davidov?”

24   Ali kada to čuše farizeji, rekoše: “Ovaj ne izgoni zloduhe, osim po Belzebubu, vladaru zlih duhova.”

25   A Isus im, znajući njihove misli, reče: “Svako kraljevstvo podijeljeno protiv sebe samog, postaje pustoš; i svaki grad ili kuća podijeljena protiv sebe same, neće opstati.

26   I ako Sotona izgoni Sotonu, protiv sebe je podijeljen; kako će tada opstati njegovo kraljevstvo?

27   I ako ja po Belzebubu izgonim zloduhe, po kome ih izgone vaša djeca? Zbog toga će vam ona biti sucima.

28   Ali ako ja po Duhu Božjemu izgonim zloduhe, tada je došlo k vama kraljevstvo Božje.

29   Ili, kako može netko ući u kuću jakoga i oplijeniti njegova dobra, osim ako najprije ne sveže jakoga? Tada će mu kuću oplijeniti.

30   Tko nije sa mnom, protiv mene je, i tko ne sabire sa mnom, rasipa.

31   Zbog toga vam kažem: Svaki grijeh i hula oprostit će se ljudima, ali hula protiv Duha Svetoga neće se oprostiti ljudima.

32   I tko god reče riječ protiv Sina čovječjega, oprostit će mu se, ali tko god reče protiv Duha Svetoga, neće mu se oprostiti ni na ovome svijetu ni u svijetu koji dolazi.

33   Ili, učinite stablo dobrim pa mu je plod dobar; ili, učinite stablo lošim pa mu je i plod loš: jer po svome se plodu poznaje stablo.

34   Naraštaju zmija otrovnica! Kako biste mogli govoriti dobro kada ste zli? Jer iz obilja srca usta govore.

35   Dobar čovjek iz dobre riznice srca iznosi dobro, a zao čovjek iz zle riznice iznosi zlo.

36   Ali kažem vam da će ljudi za svaku bezrazložnu riječ koju izgovore dati račun na dan suda.

37   Jer po svojim ćeš riječima biti opravdan i po svojim ćeš riječima biti osuđen.”

38   Tada mu odgovoriše neki pismoznanci i farizeji, rekavši: “Učitelju, htjeli bismo vidjeti znak od tebe.”

39   Ali on im odgovori i reče: “Zao i preljubnički naraštaj znak traži, ali mu se znak neće dati, osim znaka proroka Jone.

40   Jer kao što je Jona bio u kitovoj utrobi tri dana i tri noći, tako će i Sin čovječji biti u srcu zemlje tri dana i tri noći.

41   Ninivljani će ustati na sudu zajedno s ovim naraštajem i osuditi ga: jer su se oni na propovijed Joninu pokajali, a gle, ovdje je veći od Jone.

42   Kraljica juga ustat će na sudu zajedno s ovim naraštajem i osuditi ga: jer je s krajeva zemlje došla čuti Salomonovu mudrost, a gle, ovdje je veći od Salomona.

43   Kada nečisti duh iziđe iz čovjeka, on prolazi bezvodnim mjestima tražeći počinak i ne nalazi ga.

44   Tada veli: ‘Vratit ću se u svoju kuću odakle sam izišao’ i, kada dođe, nađe je praznu, pometenu i urešenu.

45   Zatim ode, uzme sa sobom sedam drugih duhova, opakijih od sebe, te oni uđu i nastane se ondje; i postane posljednje stanje onoga čovjeka gore negoli prvotno. Tako će biti i ovom opakom naraštaju.”

46   Dok je on još govorio mnoštvu, gle, vani stajahu njegova majka i njegova braća tražeći da govore s njim.

47   Tada mu netko reče: “Gle, majka tvoja i braća tvoja stoje vani i traže da govore s tobom.”

48   Ali on tome koji mu je to javio odgovori: “Tko je moja majka? i tko su moja braća?”

49   I ispruži ruku prema svojim učenicima i reče: “Evo majke moje i braće moje!

50   Jer tko god vrši volju Oca mojega, koji je na nebu, taj mi je brat, i sestra, i majka.”

 

^