Naslovnica

 

Evanđelja

 

Evanđelje po Mateju

 

11. poglavlje

 

 

1   Kada je Isus završio zapovijedati dvanaestorici svojih učenika, ode odande naučavati i propovijedati po njihovim gradovima.

2   A Ivan, čuvši u tamnici za Kristova djela, posla dvojicu svojih učenika;

3   i upita ga: “Jesi li ti onaj koji treba doći ili da čekamo drugoga?”

4   I odgovori Isus i reče im: “Pođite i ponovno javite Ivanu što čujete i vidite:

5   slijepi progledaju, hromi hodaju, gubave se čisti, gluhi čuju, mrtve se podiže i siromasima se propovijeda evanđelje.

6   I blagoslovljen je onaj tko se ne sablazni zbog mene.”

7   I poče Isus, dok su oni odlazili, govoriti mnoštvu o Ivanu: “Što ste izišli gledati u pustinju? Trsku koju vjetar njiše?

8   Ili, što ste izišli vidjeti? Čovjeka odjevena u mekanu opravu? Gle, oni koji se u mekano odijevaju na kraljevskim su dvorima.

9   Dakle, što ste izišli vidjeti? Proroka? Jest, kažem vam, i više negoli proroka.

10   Jer to je onaj o kome je pisano: ‘Evo, ja šaljem glasnika svojega pred licem tvojim, koji će pripraviti put tvoj pred tobom.’

11   Zaista, kažem vam: Među onima koji su rođeni od žene nije ustao veći od Ivana Krstitelja, no onaj najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega.

12   A od danâ Ivana Krstitelja do sada kraljevstvo nebesko podnosi nasilje i nasilni ga silom osvajaju.

13   Jer svi proroci i Zakon prorokovali su do Ivana.

14   I, ako hoćete prihvatiti, on je Ilija koji je imao doći.

15   Tko ima uši da čuje, neka čuje.

16   “No s čime da usporedim ovaj naraštaj? Nalik je djeci koja sjede na trgovima i dovikuju svojim drugovima:

17   ‘Zasvirasmo vam u frulu i ne zaplesaste, zapjevasmo tužaljku i ne rastužiste se.’

18   Jer došao je Ivan; on ne jede i ne pije pa vele: ‘Zloduha ima.’

19   Došao je Sin čovječji; on jede i pije pa vele: ‘Gle proždrljiva čovjeka i vinopije, prijatelja carinikâ i grešnikâ.’ Ali opravdala se mudrost djecom svojom.”

20   Tada poče koriti gradove u kojima se dogodilo najviše njegovih silnih djela; jer se ne pokajaše:

21   “Jao tebi, Korazine! jao tebi, Betsaido! jer da su se u Tiru i Sidonu zbila silna djela koja su se zbila u vama, oni bi se već odavno pokajali u kostrijeti i pepelu.

22   Ali, kažem vam: Tiru i Sidonu bit će lakše na dan suda negoli vama.

23   I ti, Kapernaume, koji si se do neba uzvisio, u pakao ćeš biti strovaljen: jer da su se u Sodomi zbila silna djela koja su se zbila u tebi, ostala bi do ovoga dana.

24   Ali, kažem vam: Zemlji će sodomskoj na dan suda biti lakše negoli tebi.”

25   U ono vrijeme odgovori Isus i reče: “Hvalim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i pametnih i otkrio malima.

26   Da, Oče, jer se tebi tako svidjelo.

27   Sve mi je predao Otac moj: i nitko ne pozna Sina doli Otac, niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome ga Sin hoće objaviti.

28   Dođite k meni svi koji ste izmučeni i opterećeni i ja ću vas odmoriti.

29   Uzmite jaram moj na sebe i učite od mene, jer ja sam krotak i ponizan u srcu, i naći ćete spokoj svojim dušama.

30   Jer jaram je moj blag i breme je moje lako.”

 

^