Naslovnica

 

Evanđelja

 

Evanđelje po Mateju

 

10. poglavlje

 

 

1   Dozvavši k sebi dvanaestoricu svojih učenika, dade im vlast nad nečistim duhovima, da ih izgone, i da liječe svaku vrst bolesti i svaku vrst nemoći.

2   A imena dvanaestorice apostola su ova: prvi je Šimun, koji se zove Petar, i Andrija, brat njegov; Jakov, sin Zebedejev, i Ivan, brat njegov;

3   Filip i Bartolomej; Toma i Matej, carinik; Jakov, sin Alfejev, i Lebej zvani Tadej;

4   Šimun Kanaanićanin i Juda Iskariot, koji ga je i izdao.

5   Tu dvanaestoricu posla Isus, i zapovjedi im: “Putem poganâ nemojte hoditi i ni u koji grad Samarijanaca nemojte ulaziti:

6   nego idite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova.

7   I, dok idete, propovijedajte: ‘Približilo se kraljevstvo nebesko.’

8   Bolesne liječite, gubave čistite, mrtve podižite, zloduhe izgonite: besplatno ste primili, besplatno dajte.

9   Ne pribavljajte zlato, ni srebro, ni mjed u svoje pojase,

10   ni torbu za svoj put, ni dvije halje, ni obuću, ni štapove: jer vrijedan je radnik hrane svoje.

11   I u koji god grad ili selo uđete, ispitajte tko je u njemu dostojan: ondje ostanite sve dok ne odete odande.

12   A kada ulazite u koju kuću, pozdravite je.

13   Bude li kuća dostojna, neka vaš mir dođe na nju; ne bude li dostojna, neka se vaš mir k vama vrati.

14   Ako vas tkogod ne primi ni ne posluša vaše riječi, izlazeći iz te kuće ili iz toga grada otresite prašinu sa svojih nogu.

15   Zaista, kažem vam: Lakše će biti zemlji Sodome i Gomore na dan suda negoli tome gradu.”

16   “Evo, šaljem vas kao ovce među vukove: budite, stoga, mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi.

17   Ali čuvajte se ljudi, jer će vas oni predavati vijećima i u svojim će vas sinagogama bičevati.

18   I pred upravitelje i kraljeve će vas dovoditi zbog mene, za svjedočanstvo protiv njih i pogana.

19   A kada vas predaju, ne budite zabrinuti kako ili što ćete govoriti: jer dat će vam se u onaj trenutak što ćete govoriti.

20   Jer niste vi ti koji govore, nego Duh vašega Oca koji govori u vama.

21   Brat će brata predavati na smrt i otac dijete; i ustajat će djeca protiv svojih roditelja i dati da ih se ubija.

22   I mrzit će vas svi zbog moga imena: ali onaj tko ustraje do svršetka, bit će spašen.

23   A kada vas budu progonili u ovome gradu, bježite u drugi; jer, zaista vam kažem: Nećete obići Izraelove gradove sve dok ne dođe Sin čovječji.

24   Nije učenik nad svojim učiteljem ni sluga nad svojim gospodarom.

25   Dovoljno je učeniku da bude kao njegov učitelj i sluzi kao njegov gospodar. Ako su gospodara kuće nazvali Belzebubom, koliko li će više nazivati njegove ukućane?

26   Nemojte ih se, dakle, bojati: jer ništa nije skriveno što se neće razotkriti ni tajno što se neće doznati.

27   Ono što vam ja govorim u tami, vi govorite na svjetlu; i ono što na uho čujete, propovijedajte s krovova.

28   I nemojte se bojati onih koji ubijaju tijelo, ali ne mogu ubiti dušu: bojte se radije onoga koji može i dušu i tijelo uništiti u paklu.

29   Ne prodaju li se dva vrapca za novčić? pa ipak ni jedan od njih ne pada na zemlju bez Oca vašega.

30   A vama su i sve vlasi na glavi izbrojene.

31   Dakle, ne bojte se, vi ste vredniji negoli mnoštvo vrabaca.

32   Svakoga tko mene prizna pred ljudima, priznat ću i ja pred Ocem mojim, koji je na nebu.

33   Ali ako se tkogod odrekne mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred Ocem mojim, koji je na nebu.

34   Nemojte misliti da sam došao mir donijeti na zemlju: nisam došao donijeti mir, nego mač.

35   Jer došao sam zavaditi čovjeka protiv njegova oca, i kćer protiv majke njezine, i snahu protiv njezine svekrve.

36   I neprijatelji će čovjeku biti njegovi ukućani.

37   Onaj tko oca ili majku voli više negoli mene, nije mene dostojan; i onaj tko sina ili kćer voli više negoli mene, nije mene dostojan.

38   Onaj tko ne uzme svoj križ i ne slijedi me, nije mene dostojan.

39   Onaj tko nađe svoj život, izgubit će ga, a onaj tko izgubi svoj život zbog mene, naći će ga.

40   Onaj tko prima vas, mene prima, a onaj tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao.

41   Tko prima proroka u ime toga što je prorok, plaću će proročku primiti, a tko prima pravednika u ime toga što je pravednik, plaću će pravedničku primiti.

42   Tko god jednome od ovih malenih dade piti čašu hladne vode samo u ime toga što je učenik, zaista, kažem vam, neće ostati bez svoje plaće.”

 

^