Naslovnica

 

Evanđelja

 

Evanđelje po Luki

 

5. poglavlje

 

 

1   Jednom kada se oko njega tiskalo mnoštvo da čuje riječ Božju, stajaše on kraj Genezaretskoga jezera.

2   I ugleda dvije lađe gdje stoje uz obalu, a ribari bijahu izišli iz njih i ispirahu svoje mreže.

3   I uđe u jednu od tih lađa, koja bijaše Šimunova, i zamoli Šimuna da malo otisne od obale. I sjede pa iz lađe poučavaše narod.

4   Kada je prestao govoriti, reče on Šimunu: “Izvezi tamo gdje je duboko i spustite svoje mreže za lov.”

5   Odgovarajući mu, Šimun reče: “Učitelju, svu noć smo se trudili i ništa nismo ulovili, ali na tvoju riječ spustit ću mrežu.”

6   I, kada to učiniše, zahvatiše mnogo riba; i poderala im se mreža.

7   I domahnuše svojim drugovima, koji bijahu na drugoj lađi, da dođu i pomognu im. I dođoše oni te napuniše obje lađe, tako da one počeše tonuti.

8   Kada Šimun Petar to vidje, pade on Isusu do koljena, rekavši: “Idi od mene, jer sam grešan čovjek, Gospodine.”

9   Jer bijaše zapanjen, on i svi koji bijahu s njim, zbog ulova riba što ih bijahu ulovili;

10   a tako i Jakov i Ivan, Zebedejevi sinovi, koji bijahu Šimunovi drugovi. I reče Isus Šimunu: “Ne boj se; odsada ćeš ljude loviti.”

11   Izvukavši lađe na obalu, ostaviše oni sve i pođoše za njim.

12   I dok bijaše u jednome od gradova, gle čovjeka puna gube, koji, ugledavši Isusa, pade ničice i zamoli ga: “Gospodine, ako hoćeš, možeš me očistiti.”

13   I ispruži on ruku i dotakne ga, rekavši: “Hoću: budi čist.” I odmah ode guba s njega.

14   I zapovjedi mu da nikome ne govori: “Nego, idi se pokaži svećeniku; i prinesi žrtvu za svoje očišćenje, kao što je zapovjedio Mojsije, njima za svjedočanstvo.”

15   Sve se više širio glas o njemu i silno se mnoštvo okupljalo k njemu slušati ga i da ih on ozdravi od njihovih slabosti.

16   A on se povlačio u pustaru i molio.

17   Jednoga od tih dana, dok je on naučavao, sjedili su ondje farizeji i učitelji Zakona, koji su došli iz svakoga galilejskoga sela, i Judeje, i Jeruzalema; i bijaše ondje sila Gospodinova da ih liječi.

18   I gle, doniješe muškarci na ležaljci čovjeka koji bijaše uzet i tražiše kako da ga unesu i polože pred njega.

19   A kada zbog mnoštva nisu našli kuda bi ga unijeli, uspeše se na krov i između crepova ga spustiše s ležaljkom na sredinu pred Isusa.

20   Vidjevši njihovu vjeru, reče mu on: “Čovječe, oprošteni su ti tvoji grijesi.”

21   A pismoznanci i farizeji počeše umovati govoreći: “Tko je ovaj što huli? Tko može opraštati grijehe, osim Bog jedini?”

22   Ali Isus im, proniknuvši njihovo umovanje, odgovori i reče: “Što umujete u svojim srcima?

23   Zar je lakše reći: ‘Oprošteni su ti tvoji grijesi’ ili reći: ‘Ustani i hodaj’?

24   Ali da znate da vlast ima Sin čovječji na zemlji opraštati grijehe.” I reče uzetomu: “Tebi govorim: Ustani, uzmi ležaljku i idi svojoj kući.”

25   I odmah ustade on pred njima, uze ono na čemu je ležao te ode svojoj kući slaveći Boga.

26   A sve njih obuze zanos pa slavljahu Boga i puni straha govorahu: “Danas vidjesmo nešto čudnovato.”

27   Nakon toga iziđe on te ugleda carinika imenom Levi gdje sjedi u carinarnici, i reče mu: “Slijedi me!”

28   I ostavi on sve, ustade i pođe za njim.

29   I priredi mu Levi veliku gozbu u svojoj kući; i bijaše ondje veliko društvo carinika i drugih koji sjeđahu s njima.

30   No njihovi farizeji i pismoznanci mrmljahu protiv njegovih učenika, rekavši: “Zašto s carinicima i grešnicima jedete i pijete?”

31   I odgovori im Isus i reče: “Ne trebaju zdravi liječnika, nego oni koji su bolesni.

32   Nisam došao zvati pravednike, nego grešnike na pokajanje.”

33   I rekoše mu oni: “Zašto Ivanovi učenici često poste i mole, jednako i farizejski, a tvoji jedu i piju?”

34   Reče im on: “Možete li svatove navesti da poste dok je mladoženja s njima?

35   Ali doći će dani kada će im se uzeti mladoženja; tada će postiti, u te dane.”

36   I ispriča im i ovu usporedbu: “Nitko zakrpu od nove halje ne stavlja na staru halju; inače će novu razderati, a staroj ne pristaje zakrpa uzeta s nove.

37   I nitko ne ulijeva novo vino u stare mješine; inače će novo vino razderati mješine i proliti se, a mješine će propasti.

38   Nego, novo vino neka se ulijeva u nove mješine i oboje će se sačuvati.

39   Nitko tko je pio staro vino ne zaželi odmah novo, jer veli: ‘Staro je bolje.’ ”

 

^