Naslovnica

 

Evanđelja

 

Evanđelje po Luki

 

21. poglavlje

 

 

1   I pogleda on i vidje bogataše kako ubacuju svoje darove u riznicu.

2   A vidje i neku siromašnu udovicu kako ubacuje onamo dva novčića.

3   I reče: “Uistinu, kažem vam da je ova siromašna udovica ubacila više od svih njih:

4   jer svi su oni među darove za Boga ubacili od svoga obilja, a ona je od svoje neimaštine ubacila sve što je imala za život.”

5   I dok su neki govorili o Hramu, kako je urešen lijepim kamenjem i darovima, on reče:

6   “Ovome što gledate doći će dani u kojima neće ostati ni kamen na kamenu neoboren.”

7   Upitaše ga: “Učitelju, ali kada će to biti? i koji će biti znak kada se to ima dogoditi?”

8   I reče on: “Pazite da ne budete zavedeni; jer mnogi će doći u moje ime govoreći: ‘Ja sam Krist’ i: ‘Vrijeme se približilo’; no ne idite za njima.

9   A kada čujete za ratove i bune, nemojte se prestrašiti, jer se to najprije treba dogoditi; ali to nije odmah svršetak.”

10   Tada im reče: “Ustat će narod protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva;

11   bit će velikih potresa na raznim mjestima, i gladi, i pošasti; i bit će strahotâ i velikih znamenja s neba.

12   Ali prije svega toga stavit će na vas svoje ruke i progonit će vas predajući vas sinagogama i u tamnice, izvoditi pred kraljeve i upravitelje zbog moga imena.

13   I okrenut će vam se to u prigodu za svjedočanstvo.

14   Umirite se, stoga, u svojim srcima i ne smišljajte unaprijed što ćete odgovoriti:

15   jer ću vam ja dati usta i mudrost kojoj se neće moći suprotstaviti ni oduprijeti svi vaši protivnici.

16   I predavat će vas čak i vaši roditelji, i braća, i rođaci, i prijatelji; i poubijat će neke od vas.

17   I svi će vas mrziti zbog moga imena.

18   Ali vama ni vlas s glave neće propasti.

19   U svojoj postojanosti posjedujte svoje duše.

20   “A kada vidite Jeruzalem opkoljen vojskama, tada znajte da je blizu njegovo opustošenje.

21   Neka tada oni koji su u Judeji bježe u gore, a koji su usred njega neka ga napuste; i neka oni koji su u okolici u nj ne ulaze.

22   Jer su to dani odmazde, da se ispuni sve što je pisano.

23   Ali jao trudnicama i dojiljama u one dane! jer će biti velika nevolja u zemlji i gnjev nad ovim narodom.

24   I padat će od oštrice mača i bit će odvedeni kao roblje među sve narode, a Jeruzalem će gaziti pogani sve dok se ne navrše razdoblja pogana.

25   I bit će znamenjâ na suncu, i na mjesecu, i na zvijezdama, a na zemlji tjeskoba narodâ i smetenost, huka mora i valova.

26   Ljudima će srca klonuti od straha i od iščekivanja onoga što dolazi na svijet: jer će se uzdrmati sile nebeske.

27   I ugledat će tada Sina čovječjega gdje dolazi u oblaku sa silom i velikom slavom.

28   A kada se sve to počne zbivati, podignite pogled i podignite svoje glave; jer se približava vaše otkupljenje.”

29   I ispripovijeda im on usporedbu: “Pogledajte smokvu i sva stabla:

30   kada već potjeraju mladice i sami vidite i znate da je već blizu ljeto.

31   Tako i vi, kad vidite da se to događa, znajte da je blizu kraljevstvo Božje.

32   Zaista vam kažem: Neće proći ovaj naraštaj dok se sve to ne ispuni.

33   Nebo i zemlja će proći, ali moje riječi nipošto neće proći.

34   I pazite na sebe da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i životnim brigama, tako da iznenada dođe na vas taj dan:

35   jer će to kao zamka doći na sve one koji prebivaju na licu sve zemlje.

36   Bdijte, stoga, i molite se u svako doba da se nađete dostojnima umaknuti svemu tome što se ima dogoditi i stati pred Sina čovječjega.”

37   Danju je naučavao u Hramu, a noću izlazio i noćio na gori zvanoj Maslinska.

38   I sav bi narod rano ujutro dolazio k njemu u Hram slušati ga.

 

^