Biblija

 

Evanđelja

 

Evanđelje po Ivanu

 

21. poglavlje

 

 

1   Poslije toga se Isus ponovno ukaza učenicima na Tiberijadskome moru; a ukazao se na ovaj način:

2   bijahu zajedno Šimun Petar, i Toma zvani Blizanac, i Natanael iz Kane galilejske, i Zebedejevi sinovi i druga dva njegova učenika.

3   Reče im Šimun Petar: “Idem u ribolov.” Rekoše mu oni: “Idemo i mi s tobom.” Iziđoše i odmah uđoše u lađu; ali te noći ne uloviše ništa.

4   A kada je već svanulo jutro, stajaše Isus na obali; ali učenici nisu znali da je to Isus.

5   Reče im tada Isus: “Djeco, imate li štogod za pojesti?” Odgovoriše mu oni: “Nemamo.”

6   A on im reče: “Bacite mrežu na desnu stranu lađe i naći ćete.” Baciše, dakle, i više je ne mogahu izvući zbog množine riba.

7   Tada onaj učenik kojega je Isus ljubio reče Petru: “Gospodin je.” Kada je Šimun Petar čuo da je to Gospodin, opasa si svoju gornju halju, jer bijaše gol, i baci se u more.

8   Ostali učenici dođoše s lađicom vukući mrežu s ribama; jer nisu bili daleko od kopna, tek nekih dvjesto lakata.

9   Čim su izišli na kopno, spaziše ondje pripravljen žar i na njemu postavljenu ribu, i kruh.

10   Reče im Isus: “Donesite od riba što ih sada uloviste.”

11   Uspne se Šimun Petar i izvuče na obalu mrežu punu velikih riba: stotinu pedeset i tri. I premda ih bijaše toliko mnogo, mreža se nije razderala.

12   Reče im Isus: “Dođite doručkovati.” No nitko ga se od učenika, znajući da je to Gospodin, ne usudi pitati: “Tko si ti?”

13   Isus tada pristupi, uze kruh i dade im ga, i ribu isto tako.

14   To se Isus već treći put ukazao svojim učenicima nakon što je uskrsnuo od mrtvih.

15   Nakon što su doručkovali, reče Isus Šimunu Petru: “Šimune, sine Jonin, ljubiš li me više negoli ovi?” On mu reče: “Da, Gospodine, ti znaš da te volim.” Reče on njemu: ”Pasi jaganjce moje!”

16   Reče mu opet, po drugi put: “Šimune, sine Jonin, ljubiš li me?” Reče mu on: “Da, Gospodine, ti znaš da te volim.” Reče on njemu: “Pasi ovce moje!”

17   Reče mu po treći put: “Šimune, sine Jonin, voliš li me?” Ražalosti se Petar što mu je treći put rekao: “Voliš li me?” i reče mu: “Gospodine, ti sve znaš. Ti znaš da te volim.” Reče mu Isus: “Pasi ovce moje!

18   Zaista, zaista, kažem ti: Dok si bio mlad, sâm si se opasivao i hodao kamo si htio; ali kada ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo ne želiš.”

19   A to mu je rekao naznačujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Kada je sve to izrekao, reče mu: “Slijedi me!”

20   Okrenuvši se, Petar spazi da ga slijedi onaj učenik kojega je Isus ljubio, koji se ono za večere bijaše naslonio Isusu na prsa i rekao: “Gospodine, tko je taj koji te izdaje?”

21   Kada ga je ugledao, Petar reče Isusu: “Gospodine, a što će ovaj?”

22   Reče mu Isus: “Ako hoću da on ostane dok ne dođem, što je to tebi? Ti slijedi mene.”

23   Stoga se među braćom pronio glas da onaj učenik neće umrijeti. No Isus mu nije rekao da neće umrijeti, nego: “Ako hoću da on ostane dok ne dođem, što je to tebi?”

24   To je učenik koji ovo svjedoči i koji je ovo napisao: i znamo da je istinito njegovo svjedočanstvo.

25   A ima još mnogo toga što je Isus učinio i kada bi se sve to zapisalo, mislim da ni sav svijet ne bi mogao primiti knjige koje bi se napisale. Amen.

 

^