Biblija

 

Evanđelja

 

Evanđelje po Ivanu

 

17. poglavlje

 

 

1   To Isus reče i, podigavši oči k nebu, prozbori: “Oče, došao je čas; proslavi Sina svojega da i Sin tvoj proslavi tebe:

2   kao što si mu dao vlast nad svakim tijelom da svima koje si mu dao dade život vječni.

3   A ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskoga Boga, i Isusa Krista, koga si poslao.

4   Ja sam tebe proslavio na zemlji: dovršio sam djelo koje si mi dao za obaviti.

5   A sada, Oče, proslavi ti mene kod sebe slavom koju sam imao s tobom prije negoli je svijeta bilo.

6   “Objavio sam tvoje ime ljudima koje si mi dao iz svijeta: tvoji bijahu i meni si ih dao, i riječ su tvoju održali.

7   Sada su spoznali da je od tebe sve što god si mi dao:

8   jer riječi koje si ti dao meni, ja dadoh njima; i oni su ih primili te uistinu spoznali da sam od tebe izišao i povjerovali da si me ti poslao.

9   Ja za njih molim. Ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao, jer su tvoji.

10   I sve moje tvoje je, i tvoje je moje; i proslavljen sam u njima.

11   “Ja više nisam u svijetu; no oni jesu u svijetu, a ja dolazim k tebi. Oče sveti, čuvaj u svome imenu one koje si mi dao, da budu jedno kao mi.

12   Dok sam bio s njima u svijetu, ja sam ih čuvao u tvome imenu: one koje si mi dao štitio sam te nijedan nije propao, osim sina propasti, da se ispuni Pismo.

13   A sada dolazim k tebi i govorim ovo u svijetu da oni imaju u sebi puninu moje radosti.

14   Ja sam njima dao tvoju riječ i svijet ih je zamrzio: jer oni nisu od svijeta, kao što ni ja nisam od svijeta.

15   Ne molim da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od zla.

16   Oni nisu od svijeta, kao što ni ja nisam od svijeta.

17   “Posveti ih svojom istinom; tvoja riječ je istina.

18   Kao što si ti mene poslao u svijet, i ja njih poslah u svijet;

19   i za njih posvećujem samoga sebe da i oni budu posvećeni po istini.

20   “Ne molim samo za ove, nego i za one koji će po njihovoj riječi vjerovati u mene:

21   da svi budu jedno; kao što si ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu jedno, da svijet vjeruje da si me ti poslao.

22   Slavu koju si ti dao meni, ja sam dao njima; da budu jedno kao što smo mi jedno:

23   ja u njima i ti u meni, da budu savršeni u jednome i da svijet spozna da si me ti poslao i ljubio njih kao što si ljubio mene.

24   “Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu sa mnom ondje gdje sam ja: da gledaju moju slavu, koju si mi dao jer si me ljubio prije utemeljenja svijeta.

25   Oče pravedni, svijet te nije upoznao; ali ja sam te poznavao, a i ovi su spoznali da si me ti poslao.

26   I objavio sam im tvoje ime, i još ću ga objaviti, da ljubav kojom si ti mene ljubio bude u njima, i ja u njima.”

 

^