Naslovnica

 

Evanđelja

 

Evanđelje po Ivanu

 

15. poglavlje

 

 

1   “Ja sam istinski trs, a moj je Otac vinogradar.

2   Svaku lozu na meni koja ne donosi plod on uklanja, a svaku koja plod donosi čisti da može donijeti više ploda.

3   Vi ste već čisti po riječi koju sam vam govorio.

4   Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti plod sama od sebe ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni.

5   Ja sam trs, vi ste loze. Onaj tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo ploda: jer bez mene ne možete učiniti ništa.

6   Ako tko ne ostaje u meni, izbaci se kao loza i osuši. Takve skupljaju i bacaju u oganj te one gore.

7   Ako ostanete u meni i riječi moje ostanu u vama, iskat ćete što god hoćete i bit će vam.

8   U ovome se proslavlja moj Otac: da donosite mnogo ploda; tako ćete biti moji učenici.

9   “Kao što je mene ljubio Otac, tako sam i ja ljubio vas: ostanite u mojoj ljubavi.

10   Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi svoga Oca i ostajem u njegovoj ljubavi.

11   To sam vam govorio da moja radost ostane u vama i da vaša radost bude potpuna.

12   Ovo je moja zapovijed: Da ljubite jedan drugoga kao što sam ja ljubio vas.

13   Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko svoj život položi za svoje prijatelje.

14   Vi ste moji prijatelji ako činite što vam god zapovijedam.

15   Više vas ne nazivam slugama, jer sluga ne zna što radi njegov gospodar, nego sam vas nazvao prijateljima zato što sam vam obznanio sve što sam čuo od svoga Oca.

16   Niste vi mene izabrali, nego sam ja izabrao vas i postavio vas da idete i plod donosite, i da plod vaš ostane: da vam dade Otac što god ga zamolite u moje ime.

17   Ovo vam zapovijedam: da ljubite jedan drugoga.

18   “Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije negoli vas.

19   Da ste od svijeta, svijet bi svoje volio; no budući da niste od svijeta, nego sam vas ja izabrao iz svijeta, zbog toga vas svijet mrzi.

20   Sjetite se riječi koju vam rekoh: ‘Nije sluga veći od svoga gospodara.’ Ako su mene progonili, i vas će progoniti; ako su moju riječ držali, i vašu će držati.

21   A sve to činit će vam zbog moga imena, jer ne poznaju onoga koji me poslao.

22   Da nisam došao i govorio im, ne bi imali grijeha; ali sada nemaju izliku za svoj grijeh.

23   Onaj tko mene mrzi, mrzi i Oca mojega.

24   Da nisam među njima učinio djela koja nitko drugi nije učinio, ne bi imali grijeha; a sada su vidjeli pa su zamrzili i mene i moga Oca.

25   No to je da se ispuni riječ napisana u njihovu Zakonu: ‘Zamrziše me nizašto.’

26   “A kada dođe Tješitelj, kojega ću vam ja poslati od Oca, Duh istine, koji od Oca izlazi, on će svjedočiti za mene;

27   i vi ćete svjedočiti, jer ste od početka sa mnom.”

 

^