Biblija

 

Evanđelja

 

Evanđelje po Ivanu

 

14. poglavlje

 

 

1   “Neka se ne uznemiruje srce vaše: vjerujte u Boga i u mene vjerujte.

2   U kući moga Oca ima mnogo stanova: da nije tako, rekao bih vam. Idem vam pripraviti mjesto.

3   I ako odem i pripravim mjesto za vas, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete tamo gdje sam ja.

4   “A kamo ja odlazim, znate, i put znate.

5   Reče mu Toma: “Gospodine, ne znamo kamo ideš; pa kako bismo mogli znati put?”

6   Reče mu Isus: “Ja sam put, istina i život: nitko ne dolazi k Ocu, osim po meni.

7   Da ste upoznali mene, i Oca biste moga bili upoznali: odsada ga poznajete i vidjeli ste ga.”

8   Reče mu Filip: “Gospodine, pokaži nam Oca i dosta nam je.”

9   Isus njemu reče: “Toliko sam vremena s vama i ti me, Filipe, nisi upoznao? Onaj tko je vidio mene, vidio je Oca; pa kako ti onda veliš: ‘Pokaži nam Oca’?

10   Zar ne vjeruješ da sam ja u Ocu i Otac u meni? Riječi koje vam govorim, ne govorim od sebe, nego Otac, koji prebiva u meni, on čini djela.

11   Vjerujte mi da sam ja u Ocu i Otac u meni. Ako ne inače, vjerujte mi zbog samih djela.

12   “Zaista, zaista, kažem vam: Onaj tko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim; i veća od njih će činiti, jer ja odlazim k svome Ocu.

13   I što god zaištete u moje ime, učinit ću: da se proslavi Otac u Sinu.

14   Ako bilo što zaištete u moje ime, ja ću to učiniti.

15   “Ako me ljubite, držite moje zapovijedi.

16   I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugog Tješitelja, da on ostane s vama zauvijek:

17   Duha istine, koga svijet ne može primiti, jer ga ne vidi niti ga poznaje. Ali vi ga poznajete; jer s vama boravi i u vama će biti.

18   “Neću vas ostaviti bez utjehe; doći ću k vama.

19   Još malo i svijet me više neće vidjeti; no vi ćete me vidjeti: jer ja živim, a i vi ćete živjeti.

20   U onaj dan ćete znati da sam ja u svome Ocu i vi u meni i ja u vama.

21   Onaj tko ima moje zapovijedi i čuva ih, on je taj koji me ljubi; a tko ljubi mene, njega će ljubiti moj Otac; i ja ću ga ljubiti i sebe mu očitovati.”

22   Reče mu Juda, ali ne Iskariot: “Gospodine, kako to da ćeš se očitovati nama, a ne svijetu?”

23   Odgovori mu Isus i reče: “Ako me tko ljubi, držat će moje riječi i Otac moj će ljubiti njega; i doći ćemo k njemu i kod njega se nastaniti.

24   Onaj tko mene ne ljubi, riječi moje ne drži; a riječ koju slušate nije moja, nego od Oca koji me poslao.

25   “To vam rekoh kad još bijah s vama;

26   a Tješitelj, Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i podsjetiti vas na sve što vam rekoh.

27   Mir vam ostavljam, mir svoj vam dajem: dajem vam, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje srce vaše i neka se ne plaši.

28   “Čuli ste da vam rekoh: ‘Odlazim i ponovno se vraćam k vama.’ Kada biste me ljubili, radovali biste se što sam rekao: ‘Idem k Ocu’, jer je moj Otac veći od mene.

29   I rekoh vam to sada, prije negoli se dogodilo, da vjerujete kada se dogodi.

30   Neću više s vama mnogo govoriti, jer dolazi knez ovoga svijeta i u meni nema ništa.

31   Ali neka svijet spozna da ja ljubim Oca i da činim onako kako mi je zapovjedio Otac. Ustanite, pođimo odavde.”

 

^